Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

pexels-photo-273886.jpeg

Etusivu

Asianajotoimisto Erlex Oy:n toiminta painottuu yritysasiakkaisiin ja liikejuridiikkaan. Asiakkaita ovat kotimaassa toimivat keskisuuret ja pienet yritykset ja yhteisöt sekä julkiset ja kansainväliset organisaatiot. 

Palvelut mm.: Sopimusoikeus, yritysjärjestelyt, julkiset hankinnat, energia ja ympäristö, tietosuojavastaavan tehtävät sekä koulutuspalvelut. 

Erlex Oy

Yrityksiä koskevat säännökset muuttuvat ja yrityksille asetetut vaatimukset kasvavat jatkuvasti. 

Tietoa säännöksistä ja osaamista säännösten soveltamisessa kunkin yrityksen omissa käytännön tilanteissa tarvitaan entistä enemmän. 

Asianajotoimisto Erlex Oy:n palvelun lähtökohtana on kunkin yrityksen oma viitekehys ja yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen.

Tervetuloa kotisivuille!

Pirkko Erämetsä

Asianajaja, VT, M.iur.

 
Pirkko Erämetsä
 

Palvelut

Asianajotoimisto Erlex Oy:n toiminta painottuu yritysasiakkaisiin ja liikejuridiikkaan. Asiakkaita ovat kotimaassa toimivat keskisuuret ja pienet yritykset ja yhteisöt sekä julkiset ja kansainväliset organisaatiot. 

Yhteystiedot

Toimisto sijaitsee Karamalmilla, Espoossa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Voit ottaa yhteyttä sinua askarruttavissa asioissa joko puhelimitse tai sähköpostitse.