Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

sea-ocean-sailing-ship-boat.jpg

Asianajajaprofiili

Asianajajaprofiili

Asianajaja Pirkko Erämetsällä on vankka koulutus ja pitkäaikainen kokemus yritysten lakiasioiden kokonaisvaltaisesta hoitamisesta asianajajana ja yritysjuristina sekä järjestötoiminnasta. 


Koulutus 

Asianajaja, varatuomari, Magister iuris -tutkinto (Saksa, Göttingen), OTK, lukuisia kansainvälisen oikeuden ja Eurooppa-oikeuden koulutuksia (Saksa ja Iso-Britannia).

Kielitaito 

 • Suomi (äidinkieli)
 • Saksa (sujuva)
 • Englanti (sujuva)
 • Ruotsi (hyvä)

Virallinen kielenkääntäjä saksan kielestä suomen kieleen vuodesta 1998.

Työkokemus

Asianajotehtävät ja toiminta suomalaisen energiayhtiön lakimiehenä,ja kauppakamarin johtavana lakimiehenä. 

Ulkomaan kokemus

Pirkko Erämetsä on kartuttanut ulkomaan ja kansainvälisen yritysjuridiikan kokemustaan ja tietämystään seuraavasti:

 • ulkomaiset, yksittäiset toimeksiannot (mm. Saksa, USA, Ruotsi, Venäjä) 
 • työskentelemällä ja opiskelemalla ulkomailla:
  • yritysjuristitehtävät Tsekissä, Prahassa
  • oma lakiasiaintoimisto Saksassa, Hampurissa
  • opiskelut Saksassa, Hannoverissa ja Göttingenissä. 

Joitakin esimerkkitehtäviä ja -toimeksiantoja:

 • Sopimuksen laatiminen ja kommentoiminen voimalaitostoimituksessa kattaen konsortio, yhteistyö-, valmistus-, rakennus- ja teknologiasopimukset.
 • Ympäristö- ja sopimuskysymysten selvittäminen vesilaitosyrityskaupassa.
 • Valitusasian hoitaminen vesivoimakysymyksessä hallintotuomioistuinmenettelyssä.
 • IT -yrityksen Suomen toimintojen sopimusjuridiikan, työoikeuden ja muiden juridisten asioiden hoitaminen.
 • Valmistus- ja lisenssisopimusten laatiminen merkittävälle IT -yhtiölle kansainvälistä käyttöä varten.
 • Yrityskauppasopimuksen laatiminen merkittävästä metalliteollisuusyrityksestä.
 • Julkisten hankintojen valitusasian hoitaminen kotimaiselle konsultointiyritykselle.
 • Välimiesmenettelytehtävä sopimustulkinta-asiassa.
 • Kunnan sopimusriskien kartoittaminen ja hallitseminen.
 • Yrityksen toimintamallien laatiminen (legal policies).
 • Jätelainsäädännön tulkintakysymyksen selvittäminen.

Julkaisut:

 • Agenttikaupan käsikirja, 2004 (Edita), yhteisteos toisen kirjoittajan kanssa
 • Suomen osuus Europa - Kollege Hamburg’in julkaisusta, Die EG -Wettbewerbsregeln vor nationalen Gerichten, 2001
 • Rakennussopimukset Saksassa, 1996 (Rakennustieto)
 • Sopimukset EY-alueella, 1992 (Lakimiesliiton kustannus)
 • Artikkeleita ammattilehtiin sopimus-, kilpailu- ja työoikeudesta.